Welkom bij De Lichtveer.

 

Een plaats voor kinderen die zich niet of moeilijk via woorden kunnen uitdrukken.

Door het gefocuste gebruik van hoogsensitieve zintuigen ontstaat er                                                        via de taaloverstijgende communicatie een wederzijds contact.

Hierin komen de specifieke handvaten die voor hen persoonlijk werken naar voor.

Dit werk kan vooral ondersteunen bij kinderen die hun emoties, pijn of noden moeilijk of niet via taal verstaanbaar kunnen maken.

                                                          

Deze vorm van connecteren is voor mensen met bijzondere noden

een mogelijkheid om aan te geven wat belangrijk is.                                                                                  Het vormt een nieuwe brug 

waarbij intens contact met hun omgeving ontstaat.

In de Lichtveer wordt vooral met en voor kinderen gewerkt.                                                                        Anderzijds zijn volwassenen die wegens fysieke, mentale of andere uitdagingen     

geen taal gebruiken eveneens welkom.                                       

De Lichtveer is rolstoeltoegankelijk.

Op de pagina Dol-fijn vindt je hierover verdere informatie. 

 

De kostprijs bedraagt 55 euro en kan via bancontact app of cash. 

Indien het fysiek onmogelijk is om naar de Lichtveer te komen

kan er een thuisbezoek ingepland worden.

sessie op kindermaat

kinderen en volwassenen met bijzondere zorg

infomoment