Welkom bij de Lichtveer.

Een therapeutisch centrum voor kinderen die zich niet of moeilijk met woorden kunnen uitdrukken.

We gebruiken taaloverstijgende communicatie

om via het andersbewuste in gesprek te gaan.

Zonder woorden communiceren kan via beeld, klank en gevoel 

waarbij een andere manier van praten ontstaat.

Op die manier geeft de therapie een stem aan wie het daar zelf moeilijk mee heeft.

 

kinderen die door een emotionele fase gaan, die fysieke pijn ervaren en

zich niet kunnen uiten via taal, worden via deze therapie geholpen.

Via het totaalbeeld wordt er met specifieke ondersteuning gewerkt.

Vaak zijn het kleine praktische veranderingen in hun omgeving

die grote verandering in zichzelf teweeg brengen. 

Frustraties, angsten en pijnen worden verwoord en wat zij nodig hebben om hierin balans en rust te vinden.

Alle informatie vanuit de sessie wordt meegegeven om thuis verder te ondersteunen.

 

Mijn ervaringen met deze therapie

bij kinderen en volwassenen met bijzondere zorg zijn hartverwarmend.

Deze manier van communiceren vormt een brug voor hen

waarbij intens contact met hun omgeving mogelijk wordt.

De Lichtveer verwelkomt hen met een open hart en is rolstoeltoegankelijk.

Op de pagina Dol-fijn vindt je hierover verdere informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sessie op kindermaat

kinderen en volwassenen met bijzondere zorg

infomoment